chestier ورزشگاه ونگر گواردیولا جام حذفی انگلیس

chestier: ورزشگاه ونگر گواردیولا جام حذفی انگلیس آرسنال منچسترسیتی

با تصويب طرح «الزام شهرداري به تهيه مكان مناسب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي شهروندان» در شوراي شهر تهران، براي نخستين بار به شكلي عملي گامي مهم براي اجرايي شدن ا

جاي اعتراض

جاي اعتراض

عبارات مهم : ایران

با تصويب طرح «الزام شهرداري به تهيه مكان مناسب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي شهروندان» در شوراي شهر تهران، براي نخستين بار به شكلي عملي گامي مهم براي اجرايي شدن اصل 27 قانون اساسي كه تاكيد بر آزاد بودن برگزاري تجمع هاي اعتراض آميز غيرمسلحانه دارد، برداشته شد. اصلي كه در راستاي تشكيل حاكميت دموكراسي در كشور تدوين شده است است ولي با اين وجود 40 سال است كه درحد شعار و وعده هاي خوش آب و رنگ باقي مانده است.

جاي اعتراض

اما اعتراض هاي اخير در شهرهاي متفاوت كشور بالاخره باعث شد تا احمد مسجد جامعي كه يكي از محبوب ترين صورت هاي اصلاح طلب فعلي محسوب مي شود، اين تابوي 40 ساله را بشكند و با دلیری پيشنهاد طرحي را بدهد كه براساس آن شهرداري موظف به تخصیص داده شده است محلي براي برگزاري تجمع هاي اعتراض آميز شهروندان شده است است.

اين طرح ديروز در صحن شورا مطرح شد و با حمايت قاطع 17 نفره اعضاي حاضر در صحن، به تصويب رسيد تا گامي مهم براي اجراي قانوني معوق مانده برداشته شود. بدين ترتيب با تصويب اين طرح، شهرداري بايد در كمتر از يك ماه مكاني را براي برگزاري اين تجمع ها به شورا معرفي كند. با اين وجود هنوز ابهاماتي در مورد اجراي اين طرح وجود دارد كه هنوز بي پاسخ مانده اند. احمد مسجد جامعي به عنوان پيشنهاد دهنده اين طرح در گفت وگو با «اعتماد»، به سوالات و ابهامات اين طرح پاسخ مي دهد. ضمن آنكه در اين مصاحبه بارها بر اين نكته تاكيد مي كند كه شهرداري در تحقق اين طرح فقط يكي از اضلاع اهرم هاي مورد نیاز است و براي اجرايي شدن آن بايد، ساير نهادها نيز آستين اوج بزنند. طرحي كه مي تواند نقش موثري در تغيير صورت ايران در جوامع بين المللي در برقراري روح دموكراسي داشته باشد. گفت وگوي زير، گپي است با طراح و پيشنهاد دهنده اين طرح يعني احمد مسجد جامعي.

با تصويب طرح «الزام شهرداري به تهيه مكان مناسب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي شهروندان» در شوراي شهر تهران، براي نخستين بار به شكلي عملي گامي مهم براي اجرايي شدن ا

اولين سوالي كه به ذهن مي رسد اين است كه اصلا چطور شد آقاي مسجد جامعي به فكر پيشنهاد چنين طرحي افتاد؟

اين خلأ هميشه در كشور ما وجود داشته هست. اينكه بالاخره مردم كجا بايد اعتراض هاي خودشان را بيان كنند؟ درست است كه تاكنون بارها در مورد آزادي انتقاد و اعتراض در كشور صحبت شده است است ولي تمام اينها در حد شعار و حرف هاي رسانه اي بوده هست. بالاخره بايد اين عنوان كه قانون اساسي هم بر آن تاكيد كرده هست، يك جايي عملياتي مي شد. چند وقت قبل در جلسه اي كه اعضاي شورا با استاندار و فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران داشتند، فرماندار پایتخت کشور عزیزمان ایران پيشنهاد داد براي حفظ نظم و درعين حال بيان اعتراض هاي شهروندان خوب است محل هايي در پایتخت کشور عزیزمان ایران در نظرگرفته شود.

اين پيشنهاد مصادف شد با برگزاري تجمع هاي اعتراض آميز اخير. اينجا بود كه به فكر افتادم كه خوب است قدمي براي اجرايي شدن اين طرح برداشته شود. چون به هرحال ما نمايندگان اين مردم هستيم و مردم با راي قاطع خود به ما اعتماد كرده اند و انتظار دارند مطالبات ارزش را پيگيري كنيم. در واقع به نظرم اين بهترين سازوكار براي اجراي اصل 27 قانون اساسي و اجراي دموكراسي است و مي تواند اتفاق خوبي براي كشور و حتي وجهه بين المللي آن باشد. بالاخره شهري چون پایتخت کشور عزیزمان ایران كه انواع و اقسام نگاه ها و اقوام و ديدگاه ها در آن زندگي مي كنند بايد مكاني داشته باشد كه مردم بتوانند در آن حرف هاي ارزش را بزنند و انتقاد كنند. آنهم بدون اينكه اين اعتراض ها بخواهد به آشوب و تخريب و اغتشاش منجر شود.

ولي فكر نمي كنيد مسوول اصلي اين ماجرا نهادهاي اطلاعاتي و امنيتي باشند؟

جاي اعتراض

كسي منكر اين نيست كه اين عزيزان اصلي ترين وظيفه را در برقراري نظم در شهر دارند. ولي واقعيت اين است كه اين دستگاه ها در جاي خودشان بايد پاسخگو و توضيح دهنده باشند و در عين حال ما نيز قرار نيست به مسووليت آنها ورود كنيم. همان طور كه در صحن هم گفتم، در هر اعتراضي شكل و شيوه و محتوا مطرح هست. ما قرار نيست شيوه و محتواي اعتراض را تعيين كنيم ما فقط براي شكل اعتراض، يك مكان مناسب فراهم مي كنيم. در واقع ما احساس كرديم كه به عنوان مديريت شهري و نماينده مردم مي توانيم به برپايي تجمع هاي اعتراض آميز مسالمت آميز كمك كنيم. يعني كمك كنيم تا صداي مردم بهتر و رساتر و به دور از هر گونه تشنجي به گوش مسوولان برسد.

يعني نظر شما اين است كه از اين بعد مردم فقط در اين محلي كه در نظر گرفته مي شود تجمع برگزار كنند؟

نه. ببينيد، اين پيشنهاد ما، لزوما به اين معنا نيست كه مردم در نقاط يا اماكن ديگر نمي توانند اعتراض كنند بلكه اگر طبق قانون باشد، مي توانند هر جايي تجمع هاي اعتراض آميز داشته باشند، ولي ما هم بنا بر وظيفه خود به عنوان مديريت شهري مي خواهيم مكاني را ايجاد كنيم تا اگر درخواست کردند از آن براي برگزاري تجمع هاي ارزش استفاده كنند.

با تصويب طرح «الزام شهرداري به تهيه مكان مناسب براي تشكيل اجتماعات اعتراضي شهروندان» در شوراي شهر تهران، براي نخستين بار به شكلي عملي گامي مهم براي اجرايي شدن ا

بنابراين اين دو منافاتي با يكديگر ندارند. نمونه چنين اقداماتي در كشورهاي شبه قاره وجود دارد. هر چند كه درآنجا يك فضاي عمومي فراهم هست. ما در اين طرح براي شهرداري وقت تعيين كرديم تا ظرف مدت يك ماه با نهادهاي ذي ربط عنوان و پيشنهاد را بررسي كند. مهم ترين نكته اين طرح اين است كه اعتراض مهم و درست وحتي ضروري است و اغتشاش درست نيست. ما در اين طرح مي گوييم در آن حقي كه همه بر درستي آن اذعان دارند وظيفه ما به عنوان مديريت شهري و شوراي شهر تدارك فضا و مكان مناسب است كه شهرداري در حد خودش فراهم كند. اين تجربه اي است كه ما بعد از 40 سال داريم در پايتخت عملياتي مي كنيم.

ولي گويا در صحن شورا تعدادي از اعضا به آن اعتراض داشتند.

جاي اعتراض

اعتراض آنها بيشتر در مورد دو فوريتي بودن اين طرح بود. ولی در كل تقريبا تمامي اعضا با آن موافق بودند و به آن راي مثبت دادند.

پس چطور از 21 نفر 17 نفر به آن راي دادند؟

هنگام راي گيري تعدادي از دوستان درصحن نبودند. فكر نمي كنم كسي مخالف اين طرح بوده باشد.

عنوان بعدي تامين امنيت اين محلي است كه قرار است براي تجمع ها در نظر گرفته شود. واقعا مردم مي توانند بدون نگراني از دستگيري و ضرب و شتم و… در چنين محلي تجمع كنند و شعار دهند و ترسي نداشته باشند؟ واقعا چه تضميني وجود خواهد داشت؟

همان طور كه گفتم اولا خود فرماندار و استاندار پایتخت کشور عزیزمان ایران از جمله پيشنهاد دهندگان اين طرح بودند و اعلام كرده اند كه از آن حمايت خواهند كرد و ابزار مورد نیاز براي اجرايي شدن آن را فراهم مي كنند: ثانيا، به هر حال خود دكتر نجفي به عنوان شهردار تهران، الان عضو هيات دولت است و در جلسات آن شركت مي كند. همان طور كه مي دانيد، در جلسات هيات دولت وزراي نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي و وزير دادگستري نيز حضور دارند و مي توانند با تعامل با يكديگر راهكارهايي براي تامين امنيت اين تجمع ها در نظر بگيرند.

يعني شما مي توانيد به مردم اطمينان دهيد كه در صورت حضور در تجمع هايي كه در اين محل برگزار خواهد شد، مشكلي براي آنها رخ نخواهد داد؟

به هر حال اين شيوه اي است كه سال هاست در بسياري از كشورهاي دنیا اجرا مي شود. ماهم بايد از يك جايي شروع كنيم. ممكن است در ابتداي راه، با مشكلاتي هم برخورد كنيم ولي مطمئنا، در آينده اي نزديك اين طرح مي تواندبه نقطه قوت نظام تبديل شود.

و البته گامي است در جهت تحقق حقوق شهروندي.

دقيقا. ما سال هاست كه دم از لزوم اجراي حقوق شهروندي مي زنيم. حتي در دوره شوراي قبلي يعني شوراي چهارم، قانون حقوق شهروندي نيز در صحن شورا تصويب شد. ولی در عمل هيچ بندي از آن تحقق پيدا نكرد. يكي از مهم ترين حقوق شهروندي هر انساني حق اظهارنظر هست. بعد كجا بايد صداي مردم شنيده شود؟ بايد شيوه اي دنبال شود كه با توجه به شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه شهروندان حق اظهارنظر در فضايي مناسب، در مورد هر كدام از اين مقوله ها را داشته باشند. اين انتظار به حقي است كه شهروندان از دولت و شهرداري دارند تا بتواند حقوق شهروندي را از شعار به عمل تبديل كند.

پس با اين حساب، طرحي كه شما ارايه كرده ايد، الگو برداري از ساير كشورهاست.

اين طرح چيز جديدي نيست. در خيلي از كشورها در حال اجراست و جواب خيلي خوبي هم داده هست. آیا ما نبايد متناسب با شرايط كشورمان و وضعيت جامعه خود، از تجربيات ديگران استفاده نكنيم. البته همان طور كه گفتم ما فقط مي توانيم محل انجام اين اعتراض ها را در اختيارشهروندان قرار دهيم ولي اينكه اين تجمع ها با چه سازو كاري برگزار شود. چيزي است كه بايد نهادهاي ديگر كه متولي آن هستند در موردش اظهارنظر كنند. ولي در مجموع براين باورم كه اين اتفاق، اتفاق بسيار ميمون و خوبي براي كشور خواهد بود و مي تواند فصل جديدي از دموكراسي و حقوق شهروندي را در تاريخ كشور و به خصوص پايتخت، رقم بزند. اميدوارم اينچنين شود.

اعتماد

واژه های کلیدی: ایران | اعتراض | اعتراض | شهرداري | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog